ศูนย์นวัตกรรมความงาม

ศูนย์นวัตกรรมพรีม่าเฮิร์บ (Prima Herb Innovation Center)

ศูนย์นวัตกรรมพรีม่าเฮิร์บของบริษัท พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด มีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการขนาด 150 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้นที่ 6 อาคารศิริพาณิชเชียงใหม่ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน Asian GMP และ ISO 9001:2008 โดยดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอาง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) สามารถประกอบการทำการผลิตเครื่องสำอางโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่และเทศบาลนครเชียงใหม่ บริษัท พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง เลขที่ 56292 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ในส่วนการผลิตสารสกัดจากลำไย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำสัญญาข้อตกลงร่วมกับสหกรณ์ชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับซื้อลำไยทั้งสดและเมล็ดลำไยอบแห้ง เพื่อเป็นการรับประกันราคาลำไยให้แก่ชาวสวนทางหนึ่ง และมีข้อตกลงที่จะจัดหาให้มีการผลิตลำไยที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี (organic longan) ซึ่งจะทำให้ตลาดลำไยเป็นมาตรฐาน และทำให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

Warning: Missing argument 3 for ModelMenuMegamenu::getTree(), called in /home/primaher/domains/primaherb.com/public_html/catalog/controller/module/pavmegamenu.php on line 33 and defined in /home/primaher/domains/primaherb.com/public_html/catalog/model/menu/megamenu.php on line 68Notice: Undefined variable: params in /home/primaher/domains/primaherb.com/public_html/catalog/model/menu/megamenu.php on line 70Notice: Undefined index: body_pattern in /home/primaher/domains/primaherb.com/public_html/catalog/view/theme/pav_glasses/template/libs/module.php on line 53